เคล็ดลับช่วยให้ความจำดี

เคล็ดลับช่วยให้ความจำดี
เคล็ดลับช่วยให้ความจำดี

เคล็ดลับช่วยให้ความจำดี

6 เคล็ดลับช่วยให้ความจำดี

อาการขี้ลืมหรือความจำไม่ดีสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน เต็มไปด้วยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากมาย ทำให้ไม่มีสติ และสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่ ก็อาจมีอาการหลงลืมชั่วคราวได้ เช่น ลืมนัด ลืมทานข้าว หรือบางคนอาจมีอาการหลงลืมมากกว่านั้น ก็คือลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเมื่อวาน รวมไปถึงชอบถามคำถามเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ซึ่งระดับอาการความจำไม่ดีในแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปด้วย ฉะนั้น เราจึงนำ 6 เคล็ดลับช่วยให้ความจำดี มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก และจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

6 เคล็ดลับช่วยให้ความจำดี

ไม่ทำหลายงานในเวลาเดียวกัน
ไม่ทำหลายงานในเวลาเดียวกัน
  1. มุ่งสนใจสิ่งที่ต้องการจำ ไม่ทำหลายงานในเวลาเดียวกัน

การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ทำให้เราไม่มีสติ สมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำ และบ่อยครั้งทำให้เราล้มเหลวในการจดจำ หรือพลาดจากการทำงานที่อยู่ตรงหน้า สมองของเรามีความจำเป็นในการใช้เวลาที่จะลงรหัสข้อมูล ซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้เวลากับมัน สิ่งนั้นก็จะไม่ได้ถูกเก็บเข้าไปในความทรงจำของเราอย่างเหมาะสม และไม่สามารถจะระลึกข้อมูลนั้นกลับขึ้นมาได้ในตอนหลัง หากเรามีความจำเป็นที่จะต้องจำอะไรบางอย่าง เราพึงจดจ่อกับสิ่งนั้น และลดการทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันลง

2. ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ร่วมกัน การมอง การได้ยิน สัมผัส กลิ่น เสียง

การที่เราใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ร่วมกันจะทำให้เราจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะโดยปกติแล้ว ยิ่งเราได้ใช้การรับรู้ผ่านระบบประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการจดจำ ขณะที่กำลังลงรหัสข้อมูลของสิ่งนั้น ก็จะยิ่งทำให้เราจดจำได้มากขึ้น เช่น การจดจำชื่อใครบางคน เราจะสามารถจำเขาได้มากขึ้น หากเราได้พบหน้าของเขา มองด้วยตา พูดคุยทักทาย ได้ยินเสียง และจับมือกัน สัมผัส หรือการจดจำชื่ออาหาร เราจำได้ง่ายขึ้น เมื่อเราได้กลิ่น ได้มอง ได้รับประทานรับรู้ถึงรสชาติ เป็นต้น เมื่อประยุกต์ใช้กับการอ่านหนังสือ คือ เราอ่าน มอง เราฟัง ได้ยิน ฟังเทปอัดเสียง เราจดสรุปเนื้อหา สัมผัส ยิ่งเราทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำ ๆ เราก็จะยิ่งจดจำได้มากขึ้น

3. การทำซ้ำ

คือการจดจ่อกับสิ่งที่เคยทำไปแล้ว เพื่อที่จะทำมันอีกครั้ง เนื่องจากเป็นการย้ำเตือนสิ่งที่ทำให้จำได้ และเมื่อเราต้องการจะจำอะไรบางอย่าง สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทำกันก็คือ การทำซ้ำ ๆ ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือหรือในทางจิตวิทยาเรียกว่า Over learning การทำซ้ำ ๆ ช่วยให้เราไม่ต้องยัดเหยียดข้อมูลเหล่านั้นเข้าไป และทำให้ข้อมูลที่เข้าไปมีระยะเว้นระหว่างกัน และคงอยู่ในความทรงจำของเราได้ยาวนานกว่า การฝึกทำแบบฝึกหัดและตอบคำถามด้วยตนเองซ้ำ ๆ ก็ช่วยให้เราจำ เข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการทำข้อสอบ

การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อจดจำ
การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อจดจำ

4. การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อจดจำ

การจดจำข้อมูลแบบกลุ่มทำให้เราสามารถจำได้ง่ายขึ้น ทุกคนเคยสังเกตหรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาในการจำเบอร์โทรศัพท์ ถึงแม้ว่าเบอร์โทรศัพท์จะมีเลขหลายตัวติดต่อกัน เทคนิคนี้เรียกว่า Chunk ซึ่งเราจะใช้เมื่อต้องการย่อยข้อมูลกลุ่มใหญ่ หรือชุดข้อมูล ให้มีขนาดเล็กลงง่ายต่อการจดจำ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ถ้าเราจำแยกกันแต่ละตัวนั้น หมายความว่า เราต้องเปลืองพื้นที่ในการจำถึง XXXXXXXXXX 10 หน่วย แต่เมื่อเราจัดให้เป็น Chunk เราก็จำได้ง่ายขึ้น โดยจัดเป็น XXX-XXX-XXXX นั่นหมายความว่า เราประหยัดพื้นที่จาก 10 หน่วย เหลือเพียง 3 หน่วย เราอาจจะใช้เทคนิคนี้ ช่วยให้เราจำได้ง่ายขึ้น โดยการจัดกลุ่มย่อย จัดตามประเภท จัดที่ความคล้าย หรือจัดที่มีความตรงข้ามกัน แบ่งเป็น Chunk ให้เราจำได้มากขึ้น

5. การหาวิธีช่วยจำ เช่น การใช้อักษรตัวแรกในการจดจำ

ในโลกนี้มีวิธีช่วยจำหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่ที่เราว่าจะเลือกการจดจำแบบไหน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดร่วมกัน คือ การช่วยให้เราจดจำข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน ผ่านการจินตนาการ การใช้ตัวย่อ การใช้จังหวะ หรือแต่งเป็นเพลง เช่น นิสิตแพทย์ในต่างประเทศ มักจะใช้วิธีในการจำชิ้นส่วนกระดูกของร่างกายหรืออาการของโรค โดยจะจำอักษรตัวแรกของคำนั้น ซึ่งเชื่อมโยงถึงคำของชิ้นส่วนของกระดูกหรืออาการของโรค จากนั้นนำอักษรตัวแรกหลายตัวที่จะจำมาจัดรวมเรียงต่อกันเป็นประโยค เป็นต้น ที่ผ่านมาเราเองอาจจะคุ้นเคยตั้งแต่เด็กกับวิธีช่วยจำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจำอักษรกลางในภาษาไทย ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง หรือการจดจำคำศัพท์ผ่านการร้องเพลง วิธีเหล่านั้นก็ยังสามารถมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน

หาวิธีการจำที่เหมาะสมสำหรับตัวเรา
หาวิธีการจำที่เหมาะสมสำหรับตัวเรา

6. หาวิธีการจำที่เหมาะสมสำหรับตัวเรา

ทุกคนล้วนมีพฤติกรรม หรือนิสัยที่แตกต่างกัน ฉะนั้น วิธีการจำของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเช่นกัน บ่อยครั้งที่เราอาจจะยึดติดอยู่กับวิธีการจำที่เรารู้จัก และมองว่าเหมาะสมกับเราแล้ว ปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายในการช่วยจดจำ บางคนอาจทบทวนบทเรียนด้วยการจดเนื้อหาที่เรียนซ้ำ ๆ ในบางคนจะฟังจดเนื้อหาที่เรียนจากการฟังเทปอัดเสียงในห้องเรียนซ้ำ แล้วจึงสรุปออกมาอีกครั้ง เพราะเราทุกคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นวิธีการช่วยจำ เราพึงเลือกให้เหมาะกับตัวเราเอง ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับคนส่วนใหญ่ ค้นหาวิธีที่เหมาะกับเราเอง

และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือ 6 เคล็ดลับ ช่วยให้ความจำดี ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งบทความของเราหวังว่าคงจะมี 1ใน6 ที่ทุกคนใช้เป็นตัวเลือกในการจำ และสามารถนำวิธีช่วยจำเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ

แนะนำเกมน่าเล่น คลายเครียด ผ่อนคลายจากการทำงาน หรือใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วงมาตลอดทั้งวัน

แนะนำ 2 สูตร เล่นสล็อต น่าลอง

แนะนำ 2 สูตร เล่นสล็อต น่าลอง!
แนะนำ 2 สูตร เล่นสล็อต น่าลอง

slotxo เกมสล็อตมีดีกว่าที่คิด!! ศูนย์รวมเกมสล็อตมากกว่า 100 เกมส์ ให้คุณเล่นบนมือถืออย่างจุใจ ตลอด 24 ชั่วโมง และปรับปรุงพัฒนาให้เกมมีความหลากหลายมากขึ้น!! ใครที่ชอบเสี่ยงดวง ลุ้นโชค คงถูกใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว

Close
Menu